Plannen maken voor de energietransitie

In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat er in 2050 bijna helemaal geen uitstoot van CO2 meer mag zijn. Dat betekent dat we in 2050 bijna geen vervuilende energie – waarbij CO2 vrijkomt – meer mogen gebruiken.

Een visie voor aardgasvrije gebouwen

Onze Transitievisie Warmte is het plan hoe we op Urk de komende dertig jaar aan de slag gaan om gebouwen aardgasvrij te maken. We weten ons einddoel in 2050, maar we weten nog niet precies hoe we er komen.

Verdieping: lijst met begrippen

Hieronder staan een aantal begrippen die we in onze Transitievisie Warmte uitgelegd.