Op deze website is de Transitievisie Warmte van de gemeente Urk te volgen.

Deze Transitievisie Warmte is op 11 november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Urk. 

Urk mooi houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat willen we allemaal. Daarom leveren we onze bijdrage aan het klimaatakkoord en werken we eraan dat Urk in 2050 aardgas vrij is. Het doel van het Klimaatakkoord is om in 2050 geen schadelijke broeikasgassen meer uit te stoten, zoals CO2. Door onze gebouwen aardgasvrij te maken, verminderen we de CO2-uitstoot. Vanuit de opdracht in Gods woord om deze aarde te bouwen en te bewaren, zijn we rentmeesters. Hoe we dit gaan doen staat beschreven in deze transitievisie warmte.

De Transitievisie Warmte beschrijft de route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in onze gemeente. We willen dat natuurlijk zo goed mogelijk doen. Daar helpt deze Transitievisie Warmte bij. Deze geeft niet alleen een beeld van mogelijke alternatieven voor aardgas maar ook welk alternatief voor welke wijk het meest geschikt, logisch en betaalbaar is. Deze transitie verloopt niet van vandaag op morgen, maar in stappen en met zorgvuldigheid. We nemen hiervoor de tijd.

We hebben deze zoektocht niet alleen afgelegd, er is nauw samengewerkt met belangrijke partners. Zo’n grote opgave als het aardgasvrij maken van Urk, kan de gemeente simpelweg niet alleen. Ik waardeer de bijdragen van alle partners die hebben meegedaan enorm en wil hen hartelijk bedanken voor hun inzet om bij te dragen aan een aardgasvrij Urk.  

De komende tijd zal de gemeente samen met haar inwoners en partners gaan werken aan de uitvoering van deze visie. We gaan graag het gesprek aan over hoe u uw woning wilt verwarmen als aardgas geen optie meer is. Ik nodig u uit om allemaal mee te doen, zodat we samen kunnen werken aan een duurzaam Urk voor toekomstige generaties. 

Wethouder Dhr. Gerrit Post.

Ziet u een woord onderstreept met een doorgetrokken lijn? Dan kunt u op dit woord klikken voor meer informatie.

Ziet u een woord onderstreept met een stippellijn? Dan ziet u meer uitleg over dit begrip als u met uw muis op het woord gaat staan.