Wat vinden we belangrijk

Voordat we op Urk verder gaan met de warmtetransitie, is bepaald wat we als gemeente belangrijk vinden: wat willen we wel en wat willen we niet? Dit noemen we de uitgangspunten.

De uitgangspunten van de gemeente Urk zijn samen met verschillende afdelingen van de gemeente opgesteld en in februari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit zijn onze uitgangspunten:

 • Het plan voor de energietransitie van Urk
  De gemeente gaat aan de slag om te zorgen dat Urk in 2050 volledig aardgasvrij is. Deze Transitievisie Warmte beschrijft hoe we daar komen. De Transitievisie Warmte is dus naast een visie ook een strategie. De strategie is flexibel en speelt in op ervaringen die gaandeweg met deze transitie lokaal en regionaal worden opgedaan. Het is daarom belangrijk te onthouden dat de Transitievisie Warmte hier en daar kan veranderen. Het is een visie die in ieder geval elke vijf jaar wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

 • Haalbaar en betaalbaar
  De richting die we kiezen gaat uit van bewezen technieken en betaalbaarheid. Iedereen moet mee kunnen doen. De transitie naar groene alternatieven voor aardgas kost geld. Hoe die transitie precies wordt gefinancierd is nog niet bekend. De gemeente houdt toekomstige financieringsmogelijkheden  goed in de gaten.

 • De TVW Urk is van ons allemaal
  We doen het samen. Deze Transitievisie Warmte vraagt van ons om zaken anders  te doen dan we de afgelopen jaren gewend waren. Het veranderen van gedrag lukt alleen als men gelooft in het belang van de warmtetransitie. Daarom moeten we de inwoners van Urk goed informeren en bewust maken van het belang van de transitie.

 • De TVW Urk is maatwerk
  Laten we de lokale kansen goed onderzoeken. We gaan niet voor de standaardoplossing, maar voor de oplossing die het beste past bij de gemeente Urk. Denk hierbij onder andere aan de beschikbare restwarmte van bedrijven.