Warmtenetten op Urk

Warmtenetten zijn vooral kansrijk in gebieden waar warmtebronnen aanwezig zijn, gebouwen dicht op elkaar staan en de vraag naar warmte hoog is. In die gebieden kunnen veel gebouwen gebruik maken van het warmtenet. Hoe meer gebouwen gebruik maken van het warmtenet, hoe goedkoper het wordt. Het aanleggen van een warmtenet kost veel tijd en organisatie. Warmtenetten worden vaak in nieuwbouwwijken aangelegd omdat de aanleg van een warmtenet dan meteen gecombineerd kan worden met alle andere werkzaamheden die in de wijk moeten gebeuren.

Op de kaart hieronder zijn de gebieden te zien waar de warmtevraag op Urk hoog genoeg is om een warmtenet aan te leggen. De gebieden met een oranje kleur, hebben een relatief hoge warmtevraag. De donkerblauwe gebieden, hebben een relatief lage warmtevraag.

Een aantal gebieden op de kaart is omcirkeld met een rode lijn. Dat zijn gebieden waar een warmtecluster zit. Dat betekent dat de warmtevraag relatief hoog is en dat de gebouwen in dat gebied relatief dicht op elkaar staan.

Figuur 3: Dichtheid van de warmtevraag op Urk. Gele gebieden laten een hoge dichtheid van de warmtevraag zien. Witte en blauwe gebieden laten een lage dichtheid zien.

In de omgeving van Urk is een aantal duurzame warmtebronnen die gebruikt kunnen worden voor een warmtenet. Zo komt er warmte vrij van de bedrijven op het bedrijventerrein en bij de visverwerkingsindustrie. Ook kan het mogelijk zijn om laagtemperatuurwarmte te halen uit het water van de Urkervaart en het IJsselmeer. Dat wordt Thermische Energie uit Oppervlakte (TEO) of aquathermie genoemd. Met een warmtenet kan de warmte vervolgens naar gebouwen worden gebracht. 

Het is vaak zo dat er geen warmte beschikbaar is op de momenten dat er vraag naar is. Om dat te voorkomen, is het een optie om de warmte in de grond op te slaan. Dat kan met een Warmte-Koude opslagsysteem (WKO).

Hierbij wordt het overschot aan warmte in de grond bewaard. Dat overschot ontstaat vaak in de zomer als de verwarming uit staat. In de winter kan die warmte dan worden gebruikt om een gebouw op te warmen.

Of gebruik van een bepaalde warmtebron veelbelovend is, hangt ook af van de kansen om de ondergrond te gebruiken voor opslag van warmte. Niet overal in de ondergrond is dat mogelijk. De kansen voor Warmte-Koude opslagsystemen lijkt op Urk groot te zijn.

In de bijlage Verdieping: hoe werken de oplossingen en welke warmtebronnen zijn beschikbaar? leest u meer over de werking van aquathermie en een warmte-koude opslagsysteem.

In het overzicht hieronder leest u welke wijken op Urk in aanmerking kunnen komen voor een warmtenet.  

Locatie

Uitleg

Bedrijventerrein en de Zeeheldenwijk

Op het bedrijventerrein en in de nieuwe Zeeheldenwijk lijkt een warmtenet het meest kansrijk.

Er wordt gekeken of het mogelijk is overschotten aan warmte vanaf het industrieterrein en de visverwerkende industrie te gebruiken om gebouwen te verwarmen in de nieuw te bouwen Zeeheldenwijk’

In de toekomst zou het warmtenet in de Zeeheldenwijk uitgebreid kunnen worden naar het bedrijventerrein en de andere buurten in het centrum van Urk. Dit kan bijvoorbeeld door uitbreiding richting het centrum van Urk via de buurten De Staart, Urkerhard naar de Top en De Reede.

De Top en De Reede

Voor deze wijken geldt dat zowel individuele oplossingen als collectieve oplossingen kansrijk zijn. In grote delen van deze buurten – daar waar de warmtevraag hoog is – is het aanleggen van een (klein) warmtenet een optie.

De Staart

Voor deze wijk geldt dat zowel individuele oplossingen als collectieve oplossingen kansrijk zijn. In het zuidelijke deel is de warmtevraag hoog en is een warmtenet een optie. Er kan gedacht worden aan uitbreiding van het nog te ontwikkelen warmtenet voor de Zeeheldenwijk.

Urkerhard

Voor Urkerhard geldt dat zowel individuele oplossingen als collectieve oplossingen kansrijk zijn. Dat wil zeggen dat voor sommige gebouwen een individuele oplossing kansrijk is en voor sommige blokken van gebouwen een warmtenet.

Voor alle wijken die in het overzicht staan, geldt dat er meer onderzoek nodig is om te bepalen of een warmtenet écht kansrijk is en welke gebouwen het beste aangesloten kunnen worden op het warmtenet. Het gaat dan om onderzoek naar kosten, steun van de inwoners (draagvlak) en de beschikbaarheid van warmtebronnen.

Er is maatwerk nodig. Het kan zijn dat de uiteindelijke duurzame warmteoplossing binnen een bepaalde wijk voor iedere straat anders is.

Uitgebreide informatie over warmtebronnen in en rondom de gemeente Urk vindt u in Verdieping: hoe werken de oplossingen en welke warmtebronnen zijn beschikbaar?