De stappen naar aardgasvrij in 2050

Om onze ambities te halen en te zorgen dat de gebouwen op Urk in 2050 aardgasvrij zijn, volgen we op korte termijn drie sporen, namelijk:

Spoor 1: Inwoners en bedrijven informeren

Spoor 2: Uitvoeren onderzoek en ervaring opdoen;

Spoor 3: Aanmoedigen geleidelijke warmtetransitie.

Spoor 1: Informatiecampagnes

De eerste stap in de warmtetransitie is energiebesparing en het isoleren van gebouwen: de geen-spijt maatregelen. U kunt nu al advies krijgen over geen-spijt maatregelen en andere duurzame maatregelen via www.duurzaamurk.nl en https://energieloketflevoland.nl/gemeente/urk/.

Stap

De gemeente moedigt inwoners en bedrijven aan om geen-spijt maatregelen te nemen. De gemeente informeert daarover tot 2030.
De informatievoorziening vanuit de gemeente start begin 2022. 

Stap

Op de website www.duurzaamurk.nl plaatsen we de nieuwste informatie, links en acties over duurzaamheid op Urk.

Stap

In oktober 2021 gaat de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) van start (dag van de duurzaamheid) waarin energiebesparing centraal staat bij zowel huur- als koopwoningen op Urk.

Stap

Nadat de Transitievisie Warmte Urk is vastgesteld brengen we een duurzaamheidskrant uit die gericht is op de warmtetransitie.
In die krant staat meer informatie over welke maatregelen inwoners kunnen nemen, hoeveel dat kost en hoe inwoners dat kunnen betalen.

Stap

Begin 2022 bepalen we hoe de informatievoorziening er precies uit gaan zien.

  

Spoor 2: Uitvoeren onderzoek en ervaring opdoen

Tot 2030 maken we de WAT-kaart steeds concreter door verder onderzoek uit te voeren en ervaring op te doen in een project. Door hiermee aan de slag te gaan krijgen we een beter antwoord op de volgende vragen:

  • Is een warmtenet technisch écht kansrijk of gaan we toch voor individuele oplossingen? Zo moet gekeken worden welke woningen en andere gebouwen kansrijk zijn om aan te sluiten en of inwoners ook bereid zijn om zich aan te sluiten. Hiermee kan een businesscase gemaakt worden waarmee inzichtelijk wordt of het voor partijen interessant is om te investeren in dit project.

  • Kloppen de uitkomsten van de WAT-kaart technisch gezien precies en hoe gaan we de kansrijke, duurzame warmteoplossingen in een bepaald gebied betalen?

  • Hoe kunnen we werk met werk combineren? Kunnen we bijvoorbeeld werkzaamheden aan riolen en wegen uitstellen? En moeten we in bepaalde wijken het gasnetwerk vervangen of eruit halen?

  • Hoe zorgen we ervoor dat er steun van inwoners is?

In de stappen hieronder is te lezen welke onderzoeken en project we gaan starten.

Stap

Tussen 2022 en 2023 starten we een aantal onderzoeken naar de wijken die op de WAT-kaart een grijze kleur hebben. Het gaat dan om De Top, De Reede, Urkerhard en De Staart. In deze wijken lijkt zowel een warmtenet als een individuele oplossing kansrijk. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

  • Welke woningen zijn kansrijk voor een warmtenet?

  • Wat is het draagvlak van de inwoners om aan te sluiten op een warmtenet?

  • Wat is de businesscase voor een warmtenet en is dit interessant voor evt warmteaanbieders?

Stap

We blijven op zoek naar partijen die willen ondersteunen bij het aanleggen van een warmtenet in de Zeeheldenwijk.

Stap

Met woningcorporatie Patrimonium onderzoeken we tussen 2022-2025 of we gezamenlijk een voorbeeldproject in een bepaald gebied voor 2030 kunnen opstarten.

Stap

Begin 2022 bepalen we hoe de onderzoeken en het project er precies uit komen te zien.

  

Spoor 3: Aanmoedigen geleidelijke transitie

In de meeste wijken op Urk (De Kom, Urk-Noord, Oranjewijk, Zeewijk en het buitengebied) is een individuele oplossing het meest kansrijk.

Deze inwoners maken hun huis aardgasvrij op een moment dat het hen het beste uitkomt. Bijvoorbeeld omdat zij duurzaamheid belangrijk vinden, omdat ze gaan verbouwen of verhuizen of omdat de cv-ketel kapot of oud is. We moedigen initiatieven van inwoners of bedrijven aan en nemen de volgende stappen:

Stap

De capaciteit van het elektriciteitsnet is op dit moment al een knelpunt op Urk voor het aansluiten van nieuwe bedrijven. Daarom gaan we met Liander in gesprek om te bepalen waar en wanneer uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig is door de geleidelijke groei van warmtepompen en andere ontwikkelingen zoals elektrisch vervoer.

We onderzoeken hoe groot de kans is dat de gasnetwerken beschikbaar blijven. Vooral voor het oude eiland van Urk is dat belangrijk.

Hiermee starten we begin 2022.

Stap

In de Zeewijk en Oranjewijk gaan we informatie geven over warmtepompen. In deze wijken kan het elektriciteitsnetwerk het nu al aan als alle inwoners overgaan op een (hybride) warmtepomp.

Stap

Begin 2022 bepalen we hoe het onderzoek en het informeren van inwoners en bedrijven er precies uit gaan zien.