Van visie tot aardgasvrije gebouwen in 2050

Met het uitvoeren van de sporen zijn we er nog niet. Op de korte termijn ligt de focus op de drie sporen, maar later volgen weer nieuwe routes en sporen.

In bepaalde gebieden kan het kansrijk zijn om écht aan de slag te gaan richting aardgasvrij. Bijvoorbeeld in gebieden waar inwoners of bedrijven een initiatief hebben en dit graag uitvoeren. Ook kan het zijn dat de onderzoeken in spoor twee laten zien dat een warmtenet in een bepaald gebied haalbaar is. Met de inwoners, bedrijven en andere partijen die graag mee willen doen, kan een gezamenlijk project worden gestart waarin een zogeheten wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld.  Zo’n plan hoeft niet met iedere wijk te worden opgesteld. Het is alleen handig als men samen met een grotere groep aan de slag wil gaan.

In een wijkuitvoeringsplan werken alle deelnemers samen aan een plan om bijvoorbeeld een warmtenet aan te leggen of een plan of idee verder te ontwikkelen – bijvoorbeeld het samen inkopen van warmtepompen. We gaan er vanuit dat alle deelnemers zelf mogen bepalen hoe het plan eruit komt te zien. Toch is het aan te raden om in het plan minstens in te gaan op de volgende onderwerpen. Dat is vooral belangrijk wanneer deelnemers een subsidie voor het plan willen aanvragen bij de rijksoverheid:

  • In een wijkuitvoeringsplan wordt een samen een definitieve keuze voor een duurzame oplossing en de begrenzing van een gebied gemaakt.

  • Het is aan te raden om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en andere mogelijke geïnteresseerden mee te laten doen aan het opstellen van het plan. In het plan kan staan hoe dat voor elkaar is gekregen.

  • In het plan staat wat de deelnemers belangrijk vinden bij het tot stand brengen van de duurzame warmteoplossing.

  • En hoe een duurzame warmteoplossing wordt georganiseerd: wie doen er mee? Wie heeft welke rol? Wanneer worden welke stappen genomen? Welke afspraken worden gemaakt?

  • Houd rekening met wetten en regels als het gaat om de uitvoering van een warmtenet en beschrijf hoe daarmee wordt omgegaan;

  • Geef een overzicht van de financiering: hoeveel kost de groene, duurzame oplossing? Hoe kan die worden betaald? Wie betaalt wat? En wanneer wordt welk deel betaald?

  • En stel vast of er voldoende ruimte in de ondergrond beschikbaar is.

We verwachten dat er op Urk vóór het jaar 2030 nog geen wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld.
Het opstellen van een wijkuitvoeringsplan duurt minimaal drie jaar.

Om een warmtenet aan te leggen, moet vaak met acht jaar rekening worden gehouden.

In het deel ‘Achtergrond’, leest u dat we nog maar aan het begin staan van de warmtetransitie. Met de tijd – en door projecten uit te voeren – krijgen we steeds meer ervaring, kennis en ideeën en doen we nieuwe ontdekkingen.

Zo zijn nieuwe wetten en regels nodig om de warmtetransitie mogelijk te maken. De rijksoverheid werkt momenteel aan de Warmtewet 2.0. Daar staat meer in over deze nieuwe wetten en regels. De warmtetransitie kost waarschijnlijk veel geld. Hoe de warmtetransitie wordt betaald, is nog niet bekend. Dat komt onder andere doordat de rijksoverheid dat nog niet heeft bepaald.

De stappen die in het onderdeel 'De stappen naar aardgasvrij in 2050' staan beschreven, worden binnen budget van de gemeente uitgevoerd.

De gemeente Urk is op de hoogte van de nieuwste kennis en ontwikkelingen. Zodra meer kennis beschikbaar is, vult de gemeente de Transitievisie Warmte aan en worden alle betrokkenen hierover geïnformeerd.