De opgave op Urk

De warmtetransitie op Urk is al een klein beetje begonnen. Op Urk wordt namelijk al warmte uit een gemaal gebruikt om zwembad ’t Bun te verwarmen.
Ook werkt de gemeente aan het aardgasvrij maken van alle gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente zelf. 

Ook bekijken we of het mogelijk is om het teveel aan warmte vanaf het bedrijventerrein, de visverwerkende industrie en de Urkervaart te gebruiken om gebouwen te verwarmen in de nieuw te bouwen wijk ‘De Zeeheldenwijk’. Met die ontwikkeling hebben wij rekening gehouden in deze Transitievisie Warmte. Of de warmte vanaf het bedrijventerrein in de toekomst écht gebruikt kan worden, dat is nog onzeker.

Toch zijn er nog maar weinig gebouwen op Urk aardgasvrij. Voor de ruim 21.000 inwoners van Urk en de ruim 6.500 huizen is aardgas de belangrijkste bron voor een warm huis.

In totaal wordt op Urk 1151 TeraJoule (TJ) aan energie verbruikt. Het gaat dan om gebruik van elektriciteit en gas.

De totale vraag naar warmte op Urk is ongeveer 500 TJ. Deze warmte wordt gebruikt door de industrie, bedrijven en huizen. De totale vraag naar warmte in de huizen op Urk ligt op 300 TJ. De rest van de warmtevraag komt van de industrie en bedrijven.

Deze cijfers zijn te vinden in de ‘klimaatmonitor’ van de Rijksoverheid.

Het energiegebruik vergeleken

In Nederland wordt in totaal ongeveer 1360 PetaJoule (PJ) aardgas verbruikt. Eén PJ staat gelijk aan 1000 TeraJoule (TJ). Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt jaarlijks ongeveer 1240 m3 gas. Dat staat gelijk aan ongeveer 0,04 TJ aardgas. Op Urk ligt het gasverbruik per woning hoger met een gemiddelde van 1550 m3 per woning per jaar. Om in 2050 geheel aardgasvrij te zijn, zouden we op Urk vanaf 2021 ieder jaar gemiddeld 200 bestaande woningen van het aardgas af moeten koppelen. De industrie en bedrijven zullen ook een duurzame oplossing moeten vinden voor hun energievraag. De industrie valt buiten deze Transitievisie Warmte.

In de bijlage Verdieping: toelichting op gebruikte energie-eenheden leest u meer over de energiecijfers.

Ruim driekwart van alle huizen op Urk zijn koopwoningen (78%). De andere huizen worden gehuurd. Van de huurhuizen wordt 8% verhuurd in de vrije sector en 14% van alle huizen wordt verhuurd door woningcorporatie Patrimonium.

Ruim een derde (38%) van alle woningen op Urk is na 1995 gebouwd en ruim 22% van alle woningen heeft een energielabel B of hoger. Verder heeft minimaal 12,4% van de huizen op Urk zonnepanelen op het dak waarmee duurzame elektriciteit wordt opgewekt.

Deze cijfers zijn te vinden via het ‘Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)’.