De ambitie

Ergens tot het jaar 2050 zijn de verschillende wijken in de gemeente Urk aan de beurt om van het aardgas af te gaan. In een aantal gebieden op Urk kunnen misschien al voor 2030 aardasvrije gebouwen zijn. In de strategie staat welke stappen Urk al op de korte termijn kan nemen en welke op de langere termijn, tot aan 2050.

De nieuw te bouwen Zeeheldenwijk zal misschien al voor 2030 verwarmd worden op een warmtenet. Samen met delen van de Oranjewijk zal de Zeeheldenwijk één van de eerste aardgasvrije wijken op Urk zijn.

In een aantal bijeenkomsten hebben we de volgende ambitie tot 2030 afgesproken:

  • we richten ons op het verder ontwikkelen van de warmtetransitie. Denk hierbij aan het warmtenet in de Zeeheldenwijk en het gebruiken van de warmte vanaf het bedrijventerrein en de visverwerkende industrie. Overigens is het nog onzeker of de warmte vanaf het bedrijventerrein in de toekomst écht kan worden gebruikt;

  • we streven ernaar om, middels onderzoek, lokale projecten en afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, ruim voor 2030 in kaart te hebben gebracht hoe en wanneer het aardgasvrij maken van bestaande wijken op Urk vorm kan worden gegeven;

  • we stimuleren inwoners en bedrijven om hun huis of gebouw te isoleren en om energie te besparen;

  • we voeren een project uit in een bestaande wijk om ervaring op te doen met isoleren, energiebesparing en het aardgasvrij maken van een gebouw.