Plannen maken voor de energietransitie

In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat er in 2050 bijna helemaal geen uitstoot van CO2 meer mag zijn. Dat betekent dat we in 2050 bijna geen vervuilende energie – waarbij CO2 vrijkomt – meer mogen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan aardgas en benzine. Daarom stappen we over op schone en duurzame energie. Deze verandering wordt de energietransitie genoemd.

In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. In 2050 mag er bijna helemaal geen uitstoot van CO2 meer zijn. De uitstoot moet dan 95% minder zijn vergeleken met het jaar 1990.

De komende jaren rijden er steeds meer elektrische auto’s rond, komen er meer zonnepanelen en wordt de industrie steeds schoner. Onderdeel van de energietransitie is om alle gebouwen in Nederland aardgasvrij te maken en te verwarmen met duurzame warmte. Deze verandering wordt ook wel de warmtetransitie genoemd.


Op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden plannen gemaakt om in 2050 alleen nog maar duurzame energie te gebruiken.

Nationale plannen voor de energietransitie

Zo wordt landelijk gewerkt aan wetten en regels, maar ook aan manieren om de energietransitie te betalen.

Regionale plannen voor de energietransitie

Alle gemeenten werken aan de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin werken ze samen om te bepalen waar duurzame elektriciteit – denk aan zonnepanelen – in de toekomst wordt opgewekt. In de Regionale Energie Strategie – in het onderdeel Regionale Structuur Warmte (RSW) – wordt ook bekeken welke en hoeveel duurzame warmtebronnen in de regio beschikbaar zijn.

De gemeente Urk neemt deel aan de gesprekken over de Regionale Energie Strategie van de regio Flevoland.

Lokale plannen voor de energietransitie

Ook lokaal wordt gewerkt aan de energietransitie. In 2020 heeft de gemeente Urk haar Duurzaamheidsvisie 2050 vastgesteld. De duurzaamheidsvisie gaat over wat de gemeente gaat doen om als goed rentmeester te zorgen voor een duurzame toekomst. Er staat onder andere in dat we in 2050 CO2-neutraal willen zijn. Dat wil zeggen dat de energie die op Urk wordt gebruikt helemaal groen en duurzaam wordt gemaakt. Ook werkt de gemeente Urk – net zoals alle gemeenten in Nederland – aan de Transitievisie Warmte.

De uitkomsten van al deze plannen krijgen een plaats in de Omgevingsvisie van de gemeente Urk. De Omgevingsvisie is een document dat iedere gemeente moet opstellen. In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe we met alle plannen zorgen dat de ruimte waarin Urkers leven van goede kwaliteit blijft: Urk blijft Urk.