TOTSTANDKOMING

Figuur 1: In het figuur hierboven is te zien welk proces is doorlopen en nog doorlopen moet worden om tot de een vastgestelde Transitievisie Warmte Urk te komen. Klik rechtsboven op de afbeelding om de afbeelding uit te vergroten.

We zijn in november 2020 begonnen met het opstellen van deze Transitievisie Warmte. Uiteindelijk wordt onze Transitievisie Warmte in december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Onze Transitievisie Warmte is niet door de gemeente alleen opgesteld. We hebben samengewerkt met onze inwoners en bedrijven zoals netbeheerder Liander, woningcorporatie Patrimonium, waterschap Zuiderzeeland, Natuur- en Milieufederatie Flevoland, waterbedrijf Vitens, bedrijvenkring Urk en het Energie Expertise Centrum Flevoland.

Ook zijn verschillende afdelingen van de gemeente, zoals openbare ruimte, communicatie en duurzaamheid, betrokken bij het schrijven van onze Transitievisie Warmte.

Verder zijn we door communicatiebureau Bureau Buhrs geholpen bij het maken van een begrijpelijk filmpje over de warmtetransitie. Dit is te vinden op onze website www.urk.nl/op-weg-naar-aardgasvrij-wonen.

Adviesbureau Royal HaskoningDHV hielp ons bij het doen van onderzoek en het voeren van gesprekken met inwoners en bedrijven.

In gesprek met bedrijven

Er zijn gesprekken gevoerd met bedrijven om alle uitkomsten van onderzoeken die in de Transitievisie Warmte zijn gedaan te toetsen. We stelden vragen als: zijn de uitkomsten herkenbaar? Kloppen de uitkomsten? Wat moet er nog worden aangepast? Welke stappen kunnen we zetten om de visie uit te voeren?

We hebben inwoners gevraagd mee te denken over onze Transitievisie Warmte. In een informatiebijeenkomst hebben we met een groep inwoners gesproken over hun zorgen, ideeën en over wat zij de gemeente mee willen geven richting aardgasvrije wijken op Urk.

Door in gesprek te gaan met inwoners en belanghebbende partijen hebben we ervoor gezorgd dat onze Transitievisie Warmte zo goed mogelijk bij de gemeente Urk past.

Een belangrijk deel van het aardgas dat op Urk wordt afgenomen, wordt gebruikt door de bedrijven op Urk. Ook is er veel warmte beschikbaar op het bedrijventerrein.

De afgelopen jaren zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd om te bepalen hoe het bedrijventerrein duurzame energie kan gaan gebruiken.

Om deze onderzoeken mee te nemen in de Transitievisie Warmte hebben we een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van de bedrijven op Urk. In deze bijeenkomst hebben we bepaald op welke manier het bedrijventerrein in de toekomst op een duurzame manier kan worden verwarmd. De resultaten zijn te lezen in het onderdeel oplossingen.

Meer informatie over hoe het onderzoek naar het bedrijventerrein op Urk is gegaan, vindt u in Verdieping: analyse warmteoplossingen bedrijventerrein Urk.