Een visie voor aardgasvrije gebouwen

Onze Transitievisie Warmte is het plan hoe we op Urk de komende dertig jaar aan de slag gaan om gebouwen aardgasvrij te maken. We weten ons einddoel in 2050, maar we weten nog niet precies hoe we er komen. In de Transitievisie Warmte staat welke routes we de komende jaren op Urk kunnen nemen.

In de Transitievisie Warmte beschrijven we alleen hoe gebouwen zoals huizen en bedrijven aardgasvrij kunnen worden. Hoe dat gebeurt voor industrie staat in andere plannen. De Transitievisie Warmte gaat alleen over gebouwen die vóór het jaar 2018 zijn gebouwd. Alle gebouwen die na 2018 zijn gebouwd, zijn al aardgasvrij.

In onze Transitievisie Warmte staat het volgende centraal:

  1. Welke manieren zijn er om gebouwen op Urk op een duurzame manier te verwarmen?
    Er zijn verschillende mogelijkheden om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. Bijvoorbeeld door een warmtepompwarmtenet of iets anders wat nog moet worden uitgevonden. Dat ligt er maar net aan wat technisch kan, het meest betaalbaar is en beschikbaar is. Op een zogeheten WAT-kaart laten we voor de hele gemeente Urk zien wat op dit moment de meest kansrijke manieren zijn om gebouwen duurzaam te verwarmen. Meer hierover leest u in het onderdeel oplossingen.

  2. Wat is de strategie om gebouwen op Urk in 2050 op een duurzame manier te verwarmen?
    In een aantal gebieden op Urk kunnen misschien al voor 2030 stappen worden genomen richting aardasvrije gebouwen. In de strategie staat welke stappen wij en onze inwoners en andere partijen al op korte termijn kunnen nemen en welke op de langere termijn, tot aan 2050. Meer hierover leest u in het onderdeel strategie.

Uit landelijke onderzoeken is bekend dat de warmtetransitie veel geld gaat kosten. We doen ons best om de warmtetransitie op Urk betaalbaar te houden. Daarom zoeken we naar oplossingen die voor onze inwoners, bedrijven en organisaties haalbaar en betaalbaar zijn, nu en in de toekomst. Als we gebouwen in onze gemeente helemaal aardgasvrij willen maken, dan kan dat niet zonder (financiële) steun van het Rijk.

We staan in heel Nederland nog maar aan het begin van de warmtetransitie. Stap voor stap krijgen we steeds meer kennis en ideeën en worden nieuwe ontdekkingen gedaan.

Nadat onze Transitievisie Warmte in december 2021 is vastgesteld, gaan we aan de slag met de uitvoering van de strategie. Zo krijgen we een steeds completer antwoord op vragen, zoals:

  • Hoe gaan we de warmtetransitie betalen en hoe zorgen we dat iedereen – jong, oud, arm en rijk – mee kan doen?

  • Hoe gaan we de warmtetransitie organiseren? Wat is de rol van de gemeente, inwoners en andere betrokkenen?

  • Hoe werkt de warmtetransitie als het gaat om wetten en regels?