Warmtestrategie

Een alternatieve warmteoplossing is niet van de ene op de ander dag uitgevoerd en er zijn nog veel onzekerheden op dit moment. Dat geldt zeker ook voor een warmtenet. Om stappen te zetten richting een aardgasvrij Urk stellen we bedrijven de volgende strategie voor:

  1. Inzetten op verdere energiebesparing: de eerste vijf jaar verder werken aan het verminderen van de energievraag door het verbeteren van productieprocessen, uitwisseling van warmte en koude en isolatie.

  2. Opschaling warmtenet: tegelijk met stap 1 is het belangrijk om te kijken hoe de uitbreiding van het warmtenet in de Zeeheldenwijk eruit kan zien en wat dit voor heel Urk kan betekenen. Uitbreiding van een warmtenet maakt het warmtenet vaak goedkoper. Het samenkomen van doelen en belangen van ondernemers, inwoners, de markt en de gemeente is belangrijk om de kansen  te kunnen benutten.

  3. Optimale strategie: bepaal welke strategieën de meeste kans van slagen hebben en houdt hierbij rekening met de koppelkansen.

  4. Afstemmen vraag en aanbod van warmte op het bedrijventerrein zelf. Het is wenselijk om grote bedrijven die veel warmte vragen in contact te brengen met bedrijven die een warmteoverschot hebben. Het ene bedrijf kan misschien wel de warmte gebruiken die bij een ander bedrijf vrijkomt.