Wat kwam er uit de analyse?

Warmte en koudevraag

De totale aardgasvraag voor bedrijven op Urk is209 TJ (CBS, 2019). Op basis van de beschikbare informatie over de gebouwen en type bedrijven is een inschatting gemaakt van de warmtevraag voor ruimteverwarming van de bedrijven op Urk. Van de 209 TJ wordt 119 TJ gebruikt voor ruimteverwarming. De koudevraag is ingeschat op basis van de uitgevoerde onderzoeken naar restwarmte uit de koel- en vriesprocessen. De koudevraag bedraagt 312 TJ.

Naast het bestaande bedrijventerrein is ook een inschatting gemaakt voor de warmte- en koudevraag voor het nog te ontwikkelen bedrijventerrein ‘Port of Urk’. De warmtevraag voor verwarming is geschat op 25 tot 42 TJ. De koudevraag is geschat op basis van het type bedrijven en bedraagt 129 tot 246 TJ.