Restwarmte (in combinatie met een warmtenet)

Restwarmte komt vrij bij een productieproces en wordt vervolgens via een warmtenet getransporteerd naar gebouwen. Restwarmte is warmte die over is en niet meer binnen het bedrijf zelf kan worden gebruikt, denk aan de frituurovens en vrieshuizen op Urk

De mogelijkheden van restwarmte

Er is veel restwarmte beschikbaar op Urk, vooral afkomstig van de koel-, vries- en bakprocessen in de visverwerkende industrie. De verschillende koel- en vrieshuizen op het bedrijventerrein bieden veel mogelijkheden voor het opvangen van de warmte die vrijkomt bij de koeling. Het gaat hierbij om warmte op een lage temperatuur.

Om deze warmte geschikt te maken voor het verwarmen van woningen is een warmtepomp nodig om de temperatuur te verhogen. Deze mogelijkheid wordt in de toekomst waarschijnlijk kleiner door betere koelprocessen en het afstemmen van de warmte- en koudevraag binnen de bedrijven.

Er zal echter genoeg warmte over blijven.

Er komt ook restwarmte vrij bij de bedrijven met frituurovens. In de toekomst moeten ook deze bedrijven verduurzamen. Daardoor is het onzeker of deze restwarmte in de toekomst beschikbaar blijft. Daarom hebben we deze mogelijkheid niet meegenomen.

Behalve het bedrijventerrein zijn er geen andere bronnen met bruikbare restwarmte in de omgeving van Urk.