Hybride warmtepompen

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die op elektriciteit werkt in combinatie met een HR-ketel op gas. De elektrische warmtepomp levert de het grootste deel van de warmtevraag. Als de warmtepomp niet voldoende warmte kan leveren, bijvoorbeeld op een koude dag in de winter of bij warm kraanwater verbruik, neemt de HR-ketel het over. De warmtepomp zal het grootste gedeelte van de warmtevraag gedurende het jaar leveren.

Voor welk type woningen is een hybride warmtepomp geschikt?

Om een hybride waterpomp effectief te kunnen toepassen, moeten de gebouwen tot minimaal schillabel D worden geïsoleerd, maar bij voorkeur natuurlijk nog beter. Dit zorgt voor minder verbruik van elektriciteit en gas. In het begin kan nog aardgas gebruikt worden. Door de warmtepomp en de isolatiemaatregelen is al veel minder aardgas nodig en daalt de CO2-uitstoot van het gebouw flink. Als er in de toekomst hernieuwbare gassen komen, zoals groen gas of waterstof, kan dit bijgemengd worden in het bestaande gasnet. Bij 100% hernieuwbaar gas, neemt de uitstoot van CO2 dan af tot 0.

Het is voor Urk nog niet bekend of en waar hernieuwbare gassen beschikbaar komen. We kunnen daarom nog niet zeggen of hybride oplossingen ook na 2050 tot de mogelijkheden behoren. Maar overstappen op een hybrideoplossing kan ook een tussenstap zijn naar een volledig all-electric warmtepomp. Het gebruik van hybride warmtepompen is daarom een goede (tussen)stap voor gebouwen die niet op warmtenetten kunnen worden aangesloten. Dit geldt zeker voor oudere gebouwen die moeilijk in een keer naar all-electric kunnen gaan.