Wat is biogas en groengas?

Biogas is gas dat vrijkomt bij vergisting van organisch materiaal zoals mest en groenafval. Groengas is biogas dat is opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit. Voor woningen is groengas eenvoudiger te gebruiken dan biogas omdat het dezelfde eigenschappen als aardgas heeft. Hierdoor kan groengas via het bestaande gasnet getransporteerd worden en hoeven de installaties en apparatuur in woningen en gebouwen niet aangepast te worden. Bij biogas moet dat wel gebeuren en is een apart gasnetwerk nodig.

Groengas kan overal worden toegepast waar ook aardgas gebruikt wordt. Maar op dit moment is groengas nog weinig beschikbaar. Er zal nu en in de toekomst niet genoeg biomassa zijn om alle buurten in Nederland met groengas te verwarmen. We moeten dus bepalen waar groen gas het beste gebruikt kan worden. Door de beperkte beschikbaarheid en de onzekere toekomst is het verstandig om groengas alleen mogelijk te maken in buurten waar de andere aardgasvrije warmteoplossingen veel duurder zijn of technisch niet haalbaar. In deze buurten kunnen zo veel kosten worden bespaard.

Daarnaast is het belangrijk om het groengas zo effectief mogelijk in te zetten. Daarom is het verstandig om ook deze warmteoplossing altijd te combineren met een hybride warmtepomp en isolatiemaatregelen.