Alternatieve warmteoplossingen

Om de andere mogelijke warmteoplossingen te bepalen, is de mogelijkheid en beschikbaarheid van de verschillende warmtebronnen onderzocht. In de ‘Verdieping: warmteoplossingen’ zijn de mogelijke warmtebronnen uitgebreider beschreven.

De conclusie voor het bestaande bedrijventerrein en Port of Urk is dat het aanleggen van een lage temperatuur warmtenet of bronnet kansrijk is door de hoge warmtevraagdichtheid en de beschikbare warmtebronnen.

Er is veel restwarmte (condeswarmte) beschikbaar die benut kan worden voor de ruimteverwarming van de bedrijven. Daarnaast is de ondergrond goed geschikt voor WKO zodat de restwarmte in de zomer opgeslagen kan worden in de ondergrond en in de winter benut kan worden. Hiervoor kan naast restwarmte ook gebruik gemaakt worden van aquathermie met de Urkervaart en het IJsselmeer als belangrijkste bronnen. Voor de meeste warmtezekerheid kunnen bedrijven  terugvallen op een individuele oplossing per gebouw of complex met behulp van WKO, warmtepompen of hybride warmtepompen. De meest geschikte oplossing hangt sterk af van het gebouw, het isolatieniveau en het type verwarming.