Aquathermie (in combinatie met een warmtenet)

Oppervlaktewater en afvalwater zijn twee warmtebronnen die steeds vaker worden gebruikt voor warmtenetten. Deze bronnen, en dan vooral het oppervlaktewater (rivieren, meren) zijn in Nederland vaak en veel aanwezig waardoor we er voor lange tijd gebruik van kunnen maken. Ook drinkwater(leidingen) wordt als mogelijke warmtebron gezien.

Door de relatief lage watertemperatuur levert aquathermie een lage warmte voor de verwarming van gebouwen. Daarom is een warmtepomp nodig. Die brengt de warmte naar een bruikbare temperatuur zodat het gebouw ’s winters comfortabel verwarmd wordt. Dit kan betekenen dat het elektriciteitsnetwerk verzwaard moet worden.

Warmte uit oppervlaktewater

Een aquathermie-systeem wordt ook wel TEO genoemd: Thermische Energie uit Oppervlaktewater. Dit systeem haalt warmte uit het oppervlaktewater, zoals dat van de Urkervaart of het IJsselmeer. 

In de praktijk zitten er vaak regels aan het halen van warmte uit de wateren. Daardoor kan de bron (vooral in de koudere periode) niet optimaal gebruikt worden. Daarom wordt TEO vaak gecombineerd met een WKO. In de zomer wordt de warmte uit het oppervlaktewater gewonnen en opgeslagen in een WKO.

De mogelijkheden van TEO

De Urkervaart en het IJsselmeer bieden veel mogelijkheden voor TEO. Ze liggen beide direct naast de bebouwde kom. Daarnaast is de bodem geschikt voor WKO waardoor de warmte in de zomer gewonnen en opgeslagen kan worden in de bodem.

Warmte uit afvalwater

Een aquathermie-systeem dat gebruik maakt van warmte uit afvalwater wordt ook wel TEA genoemd: Thermische Energie uit Afvalwater. In dit systeem wordt warmte gehaald uit rioleringsbuizen of uit afvalwater bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

In veel gevallen is de temperatuur van de bron (effluent water) hoger dan bij oppervlaktewater. Ook zijn er minder temperatuurschommelingen dan bij oppervlaktewater.

Op Urk zijn geen grote TEA-bronnen beschikbaar.

Warmte uit drinkwater

Eén van de vormen van aquathermie is TED; Thermische Energie uit Drinkwater. Warmtewinning uit drinkwater kan interessant zijn vanwege de constante beschikbaarheid van de warmte.

Het uitwisselen van warmte met drinkwater is iets eenvoudiger dan bij vuil rioolwater. Omdat het leidingwater een lage temperatuur heeft, wordt het gecombineerd met een warmtepomp.

Voor Urk is TED geen kansrijke bron.